ЗВІТ
ддиректора комунального закладу Київської обласної ради «Трипільський навчально-реабілітаційний центр» Корх Тамари Олександрівни про діяльність закладу за 2017-2018 н.р.

Інформаційна довідка про школу

Комунальний заклад КЗ КОР «Трипільський навчально-реабілітаційний центр» у 2017-2018 році здійснював діяльність з надання спеціальної освіти в школі І-ІІ ступенів для дітей з вадами розумового розвитку.
  Вся робота була спрямована на реалізацію головних завдань визначених:
 • Конституцією України;
 • Конвенцією про права дитини;
 • законами України:
  • «Про освіту»;
  • «Про загальну середню освіту»;
  • «Про охорону дитинства»;
  • «Про позашкільну освіту»;
  • «Про оздоровлення та відпочинок дітей»;
  • «Про реабілітацію інвалідів в Україні»;
  • «Про психіатричну допомогу»;
 • Концепцією виховання дітей і молоді в національній системі освіти;
 • Концепцією гуманітарної політики Київської області до 2020 року;
 • постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»;
 • «Положенням про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»;
 • директивними та інструктивними документами Київської обласної державної адміністрації;
 • директивними та інструктивними документами Департаменту науки і освіти Київської обласної державної адміністрації;
 • власним Статутом.

Педагогічна діяльність школи здійснювалась згідно з вимогами регіональних програм розвитку освіти на основі широкої і глибокої диференціації і індивідуалізації, особистісно-орієнтованого підходу до учнів в навчально-виховному процесі.
Педколектив школи-інтернату продовжив працювати над темою «Індивідуалізація навчального та виховного процесу – основа розвитку умінь і навичок; формування світогляду учнів на основі загальнолюдських моральних цінностей, національних традицій, етики і естетики".
У межах вирішення цієї теми педагоги школи опрацьовували методичну тему: «Впровадження інновацій в систему роботи школи як засіб розвитку особистості, соціально-психологічної реабілітації і трудової адаптації учнів з вадами розумового розвитку».
Педагогічний колектив спрямував зусилля на реалізацію основних завдань, передбачених річним планом школи: - створення умов для розвитку творчого потенціалу педагогів та дітей; надання вчителям можливості підвищення професійної компетентності, перепідготовки кадрів; вдосконалення науково-теоретичного, методичного, психолого-педагогічного, навчального та фінансового забезпечення.

Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом закладу проведено певну роботу щодо збереження і розвитку шкільної мережі. На початку 2017/2018 навчального року у закладі було відкрито 13 класів, із них 1 підготовчий, 1-4-х – 6 класів, 5-9-х – 6 класів. Мова навчання – українська. Станом на 05.09.2017 кількість учнів становила 111 чоловік. Протягом року із закладу освіти вибуло 10 чоловік, випущено із 9 класу – 7 чоловік. Прибуло за рік 12 чоловіка. Кількість учнів на кінець навчального року – 106 чоловік.

Організація роботи з працевлаштування (продовження навчання) випускників

Для забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку працевлаштування випускників 9-го класу та з метою виконання ст.53 Конституції України, ст.ст.14, 35 Закону України «Про освіту», ст.ст.6, 18, 21 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.ст.19, 21, 24, 25 Закону України «Про охорону дитинства», ст.5 Закону України «Про зайнятість населення», ст.8 Закону України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», ст.ст.32, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 06.10.1999 № 1285/99 «Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді, та з метою контролю за здобуттям учнями повної загальної середньої освіти, у закладі проводиться робота з організації заходів щодо працевлаштування випускників 9-х класів:  проаналізовано стан роботи з обліку працевлаштування випускників 2017 року на нараді при директорові;  складено списки випускників в електронному вигляді;  складено статистичні звіти щодо подальшого навчання (працевлаштування) випускників:  ДНЗ «Український професійний ліцей » - 2 чол.;  ДНЗ «Катюжанський професійний ліцей» - 1 чол.;  ДНЗ «Київський центр професійно-технічної освіти» - 1 чол.;  ДНЗ «Городищенський професійний ліцей» - 1 чол.;  ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей» - 2 чол.;  Білоцерківський механіко-енергетичний коледж – 1 чол. В ході роботи щодо працевлаштування випускників особлива увага приділялась продовженню навчання випускників для здобуття повної загальної середньої освіти

Кадрове забезпечення

Протягом року навчальний заклад в основному був забезпечений кадрами. В закладі працює:  вчителів і вихователів – 50 чол.;  обслуговуючий персонал – 48 чол. Навчально-виховний процес забезпечують 50 педагогів, із них з вищою освітою 29. Педагогічні працівники мають кваліфікаційні категорії:  «Спеціаліст вищої категорії» - 35 чол.;  «Спеціаліст І категорії» – 5 чол.;  «Спеціаліст ІІ категорії» – 2 чол.;  «Спеціаліст» – 8 чол.; педагогічні звання:  «Вчитель-методист» - 2 чол.;  «Старший вчитель» – 6 чол.;  «Старший вихователь»-1 чол.

Забезпечення навчально-виховного процесу

Згідно з річним планом закладу в травні 2018 року було перевірено виконання навчальних планів і програм з усіх предметів. Перевіркою встановлено, що всі вчителі працювали відповідно до календарних планів і програм, затверджених МОН України. Аналіз навчальної діяльності учнів, їх позитивних досягнень, зрушень в загальному розвитку, показав, що рівень знань, практичних навичок та вмінь учнів з основних предметів, що викладаються в школі, задовільний та відповідає можливостям учнів з особливими потребами

Методична робота

Методична робота з педагогічними кадрами в 2017-2018 н.р. була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», нормативних документів Міністерства освіти і науки України, «Положення про спеціальну загальноосвітню школу / школу-інтернат для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку». Впродовж 2017-2018 н.р. методична робота в школі здійснювалась за темою: «Впровадження інновацій в систему роботи школи як засіб розвитку особистості, соціально-психологічної адаптації учнів з інтелектуальними порушеннями». Структура методичної роботи забезпечувала виконання запитів і потреб кожного вчителя. В школі діє методична рада, до складу якої входять вчителі вищої категорії, очолює її директор школи Корх Т.О. Методична рада розглядала питання теоретичного характеру, результативності методичної роботи, відігравала важливу роль у підготовці педагогічних рад. Методична рада школи вирішувала протягом 2017-2018 навчального року такі питання: – вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною освітою; – керівництво роботою методичних комісій та координація їх діяльності; – створення умов для професійного зростання педагогічних працівників; – забезпечення професійного становлення молодих спеціалістів; – виявлення, узагальнення поширення позитивного педагогічного досвіду творчо працюючих вчителів. – аналіз умов забезпечення психофізичного здоров'я учнів, стану викладання предметів та вироблення рекомендацій щодо проведення їх до встановлених державними стандартами освіти вимог. Методична робота з педагогічними кадрами реалізувалася через колективні та індивідуальні форми. В рамках проекту «Розробка і впровадження регіонального плану стосовно збільшення обсягів надання послуг з догляду на сімейній основі (реформування інтернат них закладів) у Київській області» спільно з Міністерством соціальної політики України, КОДА, The world bank з метою ознайомлення з новітніми методами та засобами організації корекційного та реабілітаційного процесу в умовах навчально-реабілітаційних центрів 15 вчителів та вихователів успішно взяли участь у семінарі-практикумі «Соціальна адаптація дітей з особливими освітніми потребами в умовах навчально-реабілітаційного центру та діяльність НРЦ в умовах реформування системи інтернатних закладів». Семінар-практикум проводився з 25 квітня по 27 квітня 2018 року, смт. Володарка, Київська область. В школі працювали 6 методичних комісій. Основне завдання методичної служби полягає в тому, щоб включити учителів у процес вдосконалення кваліфікації. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами були передбачені різні форми роботи: індивідуальна робота над методичною темою, самостійна робота, докурсова та післякурсова підготовка, консультування, творчі звіти, опрацювання фахових журналів та методичної літератури. Протягом 2017-2018 н.р. були створені необхідні умови для підвищення теоретичного і професійного рівня вчителів та вихователів. Методична робота стимулювала педагогічних працівників до підвищення кваліфікаційної категорії. За наслідками атестації було встановлено кваліфікаційні категорії: - Верхоляд З.Д. «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «старший учитель»; - Тартачної С.Ю. «спеціаліст вищої категорії»; - Цедик Р.П. «спеціаліст вищої категорії»; - Ковальчука І.В. «спеціаліст вищої категорії»; - Колодзейської Н.М. «спеціаліст вищої категорії»; - Терпило Н.Є. «спеціаліст вищої категорії». - Терпило Н.П. встановлено 11-й тарифний розряд; - Кокоші Л.О. встановлено 11-й тарифний розряд. Аналіз стану методичної роботи за минулий рік дає підстави вважати, що методична тема педагогічним колективом реалізується на достатньому рівні. У 2017-2018 н.р. була продовжена співпраця КЗ КОР «Трипільський навчально-реабілітаційний центр» та інституту спеціальної педагогіки НАПН України: 1. Продовжена УГОДА про творчу співпрацю лабораторіями інституту НАПН України і КЗ КОР «Трипільський НРЦ» із розробки комплексної теми «Формування навчальної діяльності у дітей із затримкою психічного розвитку в умовах реформування освіти»; 2. Продовжена УГОДА про творчу співпрацю лабораторії олігофренопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України і КЗ КОР «Трипільський навчально-реабілітаційний центр». 3. Учителі КЗ КОР «Трипільський НРЦ» були залучені до розроблення Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими потребами [Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 року № 607 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами»]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/607-2013. 4. Педагогічний колектив КЗ КОР «Трипільський навчально-реабілітаційний центр» брав участь в апробації та рецензуванні навчальних програм для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку (за ред. Колупаєвої А.А., Сак Т.В.) – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/. 5. Педагогічний колектив КЗ КОР «Трипільський навчально-реабілітаційний центр» брав участь в апробації та рецензуванні навчальних програм для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку. Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/. 6. Педагогічний колектив КЗ КОР «Трипільський навчально-реабілітаційний центр» брав участь в апробації та рецензуванні: - Програми з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку «Корекція розвитку» (рукопис); - Програми з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку «Розвиток мовлення» (рукопис); - Програми з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку «Ритміка» (рукопис). - Програма з корекційно-розвиткової роботи для 5-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку «Корекція розвитку» (рукопис); - Програми з лікувальної фізичної культури для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку 5-9 класи. 7.Педагоги школи були співавторами розділу «Музика» навчально-методичного посібника «Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з порушеннями розумового розвитку». 8.Педагоги школи були співавторами розділу «Адаптивні технології навчання та супроводу дітей з помірною розумовою відсталістю» навчально-методичного посібника «Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей з помірною розумовою відсталістю в системі корекційно-розвивального навчання спеціального загальноосвітнього закладу». 9. Сумісно з науковими співробітниками Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, лабораторії інтенсивної педагогічної корекції і педагогічним КЗ КОР «Трипільський навчально-реабілітаційний центр» були проведені такі заходи: - 28.08.2017 р., круглий стіл «Особливості організації освітньо-реабілітаційного процесу у навчально-реабілітаційному центрі»; - 23.10.2017 р., лекторій «Співпраця із сім’ями і основні принципи залучення батьків, спілкування з родинами»; - 20.11.2017 р., семінар-практикум «Створення освітнього середовища від теорії до дії. Типове обладнання для НРЦ»; - 22.01.2018 р., круглий стіл «Освітній маршрут дитини з особливими освітніми потребами»; - 19.03.2018 р., практичні рекомендації «Особливості застосування педагогічних технологій при організації освітнього процесу»; - 23.04.2018 р., семінар «Нейропсихологічні засади корекційної роботи з гіперактивними та уповільненими дітьми».

Виховна робота

У 2017-2018 н. р. організацію виховної роботи в навчальному закладі регламентовано нормативно-правовими та законодавчими документами: Конституцією України; Конвенцією про права дитини; Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту»; Положенням про класного керівника; Постановами Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки»; Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243. Виховна робота в закладі проводилася за такими пріоритетними напрямками:  ціннісне ставлення до суспільства і держави;  ціннісне ставлення до культури та мистецтва;  ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;  ціннісне ставлення до природи;  ціннісне ставлення до праці;  ціннісне ставлення до себе. Протягом року питання виховної роботи розглядалися на нарадах при директорові, на засіданнях педагогічної ради. Виховна робота проводилась планомірно і систематично, згідно з планом роботи центру та планами вихователів, класних керівників різних вікових груп. У школі працювало 3 гуртки: музики та співів (керівник Ісаєва З.Г.), танцювальний (керівник Колодзейська Н.М.), умілі руки (керівник Деменюк Л.А.), 13 клубів за інтересами. Гуртковою роботою охоплені всі учні, що становить 100% від загальної кількості дітей закладу. Вихованці закладу протягом навчального року брали участь у позашкільних заходах. Наша школа співпрацює з Благодійним фондом «Надія по всьому світові», благодійною організацією «Благодійний фонд «Щастя», благодійною організацією «Мрії дітей», Міжнародною благодійною організацією «Біблійна місія», Благодійним фондом «Благомай», Всеукраїнською благодійною організацією «Здоров'я для всіх», Всеукраїнською благодійною організацією «Молодість не байдужа». Працює рада з профілактики правопорушень учнів, до складу якої входять представники педагогічного колективу, батьків і старшокласників. Засідання ради з профілактики правопорушень проводяться щомісячно. Радою з профілактики правопорушень здійснюється контроль за дотриманням правил поведінки й правопорядку учнями в урочний і позаурочний час. На розгляд ради виносяться питання, пов’язані з дисциплінарними проблемами, приймаються рішення про передачу питань до розгляду в районній службі у справах неповнолітніх. Класні керівники, учителі-предметники, вихователі, практичний психолог індивідуально працюють із батьками тих учнів, які потребують підвищеної педагогічної уваги, схильних до правопорушень. За кожним учнем, який стоїть на внутрішньошкільному обліку, закріплено педагога-наставника, що проводить із ним індивідуальну роботу щодо корекції його поведінки й навчальних досягнень. Всі заплановані заходи з виховної роботи на 2017-2018 н. р. виконані повністю

Літня оздоровча кампанія

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 № 121 «Про забезпечення права дітей на оздоровлення та відпочинок в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, підпорядкованих органам управління освітою», було вжито ряд організаційних заходів щодо створення належних умов для повноцінного оздоровлення та відпочинку вихованців закладу. Різними формами відпочинку та оздоровлення влітку 2017 року було охоплені майже всі діти. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, були оздоровлені в м. Боярка санаторій «Барвінок» - 12 вихованців, м. Скадовськ санаторій «Дельфін» - 10 вихованців та закордоном - 8 чоловік. Випадків травмування дітей під час оздоровчої кампанії не було виявлено. Влітку 2018 року на базі літнього табору «Трипілля» планується оздоровлення 8 чоловік, за кордоном – 1 чоловік, в м. Ірпінь санаторій «Ластівка» - 9 чоловік, інші діти будуть оздоровлені батьками за місцем проживання.

Робота психологічної служби

Головною метою психологічної служби школи на 2017 рік була взаємодія сім’ї та всіх учасників навчально-виховного процесу, соціалізації у створенні оптимальних умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, як громадянина України через її самовизначення. Основні завдання психологічної служби та основні напрямки діяльності:  комплексне обстеження дітей з метою диференціювання підходу в вихованні, навчанні, соціальній адаптації;  надання допомоги в професійному та особистісному самовизначенні;  надання допомоги вихованцям, педагогам у запобіганні нервово-психічних перевантажень;  робота з розвитку комунікативних навичок у вихованців;  індивідуальні та групові консультації вихованців та педагогів з проблем психологічних труднощів. Психологічна служба закладу працювала за такими напрямками:  консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання та виховання дітей та підлітків;  просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навчальному закладі;  превентивне виховання, метою якого є формування у вихованців орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров’я, профілактики паління, алкоголізму, наркоманії, нерозбірливої сексуальної поведінки. Діяльність практичного психолога школи в 2017-2018 н.р. проводилась в межах основної теми роботи школи: реалізація і формування особистості, забезпечення соціально-психологічної реабілітації і трудової адаптації учнів, виховання в них загальнолюдських цінностей. Відповідно річному плану, робота проводилась по таким напрямкам: психодіагностична робота, психологічне консультування, корекційно-розвиваюча робота з учнями, проведення занять з елементами тренінга, психологічна просвіта. Психологічною службою школи було в повному обсязі виконано план роботи. Робота з педагогічним колективом. Консультациії класних керівників, вихователів з питань соціально-психологічних особливостей учбового процесу, виступи на засіданнях педагогічних рад, методичних об’єднаннях, психодіагностичні процедури. Робота з батьками. Робота з батьками учнів велась в таких напрямках: консультації, проведення лекцій та виступи на батьківських зборах. Проаналізувавши роботу психологічної служби школи за 2017-2018 н.р. необхідно сформулювати приоритетні напрямки роботи в наступному, 2019 навчальному році: - активна корекційно-развиваюча робота з учнями (тренінгові заняття, корекційні групи), спрямовані на розвиток комунікативних навичок, а також на зниження агресивності учнів; - більш тісна співпраця психолога з батьками учнів; - спільна з класними керівниками розробка тактичних виховних завдань класу; - інтенсивна просвітницька робота психолога з усіма учасниками навчального процесу школи.

Робота шкільної бібліотеки

Протягом 2017-2018 н.р. бібліотека працювала над вирішенням задач, поставлених Міністерством освіти і науки – підготувати учнів засобами художньої літератури до культури входженню в сучасний світ, спонукати їх до осмислення моральних, суспільних проблем, привчити дітей вчитись думати «хто вони і для чого живуть», як живуть, чого прагнуть, які в них можливості і потреби, тобто зробити їх соціально-психологічно компетентними, перетворити бібліотеку в інформаційний, культурний, просвітницький центр. Затишна, естетично та привабливо оформлена бібліотека – це місце в закладі, куди вихованці забігають кожної вільної хвилини, а завітавши, знайомляться з новими надходженнями, допомагають оформляти виставки, корисним доповненням виставок є цікаві запитання, малюнки, вікторини, практичні роботи. З метою реалізації мети і принципів в своєї роботи через пріоритетні напрямки організаційно-маркетингової діяльності, обслуговування читачів і популяризації літератури на допомогу навчально-виховному процесу, сприянню втілення в життя основних напрямків виховної роботи, основних її ліній, були використані активні форми популяризації книги: виставки, бліц-вікторини, літературні калейдоскопи, презентації книги, рольові ігри, огляди і перегляди літератури, бесіди, години спілкування, радіозвернення, коментоване читання, бібліотечні уроки. Постійно проводилась робота з формування бібліотечного фонду та його збереження, оформлена передплата на періодичну пресу.

Фінансово-господарська діяльність та залучення позабюджетних коштів

Протягом року для покращення матеріально-технічної бази школи та створення затишку для дітей були залучені, крім бюджетних коштів, спонсорські. Загальна сума спонсорських коштів 792 000 тис. грн. - продукти харчування - 200 000 грн. - миючі засоби та засоби гігієни - 41 000 грн. - подарунки - 30 000 грн. - матеріали для поточного ремонту – 5 000 грн. - одяг, взуття - 60 000 грн. - іграшки- 27 000грн. - спортінвентар-1 000 грн. - комп’ютерне обладнання – 54 000 - програмне забезпечення – 157 000 - меблі 217 000

Робота з питань охорони праці

Одним з пріоритетних напрямків роботи закладу з охорони праці учасників навчально-виховного процесу є створення належних, безпечних і здорових умов праці, ефективної системи управління охороною праці, підвищення рівня безпеки праці шляхом проведення постійного технічного нагляду за станом обладнання, удосконалення його надійності та безпечності, створення нешкідливих та безпечних умов праці, проведення навчання професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці. У 2017-2018 н.р. служба охорони праці продовжила роботу щодо поповнення «банку» нормативних документів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, які необхідні для організації і безпечного проведення навчально-виховного процесу. Під постійним контролем знаходяться питання реалізації комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, які щорічно розробляються за участю сторін колективного договору. Адміністрація закладу приділяє багато уваги забезпеченню належного утримання будівлі, інженерних комунікацій, веде постійний моніторинг за їх технічним станом. Загальний стан матеріально-технічної нормативності охорони праці задовільний. Використання навчальних кабінетів раціональне. Освітлення відповідає стандартам. Забезпечено чіткий режим для учнів. Обладнання харчоблоку укомплектоване, повністю відповідає нормі. Відсутня система протипожежного захисту та сповіщення. Технічний стан діючих ліній електромереж, контуру заземлення, внутрішніх мереж водопостачання, систем вентиляції, внутрішніх мереж каналізації, теплопостачання у нормі. Постійно контролюється технічний стан, здійснюються ремонтні роботи. У наявності медичні аптечки у приміщеннях з підвищеною можливістю травматизму. Робота з питань охорони праці виконується на достатньому рівні ведуться виконавчі документи. Служби закладу в цілому дотримуються санітарно-гігієнічних вимог. Благоустрій та прибирання прилеглої території, розвиток та удосконалення матеріально-технічної бази будівлі школи здійснюється за планом.

Робота з питань охорони життєдіяльності учнів

Питання постійно розглядається на нарадах при директорові, на педагогічних радах, видані накази по закладу. На початку року 01.09.2017 з учнями всіх класів був проведений вступний інструктаж з записом у класному журналі, первинні інструктажі проводяться з учнями з усіх предметів з записом у «Журналі проведення всіх видів інструктажів», при виїзді учнів за межі закладу та проведенні масових заходів здійснюються записи у журналі «Реєстрації цільових інструктажів». У закладі викладається курс «Основи здоров’я» у 1-9 класах. З висвітленням питань попередження дитячого травматизму у закладі виступили представники районної служби пожежної безпеки, кримінальної міліції. Проводяться заходи щодо попередження дитячого травматизму відповідно річного плану школи та виховних планів класних керівників.

Медичне обслуговування учнів і педагогічних працівників та дотримання санітарного законодавства у 2017-2018 навчальному році

Загальноосвітній заклад укомплектований кваліфікованими медичними кадрами: лікар-психіатр Думітро П.С. та лікар-педіатр Заостровних О.С. У школі у наявності медичний блок, який розташований на першому поверсі і складається з кабінету лікаря і шкільної медсестри, кабінету дієтсестри, кабінету медичних оглядів, маніпуляційного, одного ізолятора. На початку навчального року шкільним лікарем і медичною сестрою були оглянуті усі учні школи на виявлення педикульозу і корости. Впродовж року 2 рази медиками-спеціалістами (хірургом, ортопедом, невропатологом, окулістом, гінекологом, стоматологом, лор-лікарем, психіатром) було проведено огляди усіх учнів. Медикаменти були у достатній кількості і придбано на суму 40 000 грн. Після кожних канікул і вихідних проводились огляди учнів на виявлення педикульозу і корости. Результати поглибленого медичного огляду було розглянуто на засіданні педради школи. Дотримання санітарних правил і норм щоденно контролює адміністрація школи та медична сестра з дієтичного харчування Терпило Л.І. До початку занять і після закінчення здійснюється наскрізне провітрювання навчальних кабінетів. Класні кімнати та кабінети провітрюються на перервах. Обладнання шкільних приміщень відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Меблі добираються відповідно до зросту дітей. Шкільні столи та стільці промарковані відповідно до норм. У класних журналах у листку здоров'я вказано необхідний розмір меблів для кожного учня. Для профілактики стомлюваності, порушення постави, погіршення зору учнів початкових класів учителі використовують фізкультхвилинки та гімнастику для очей. Усі працівники школи, у тому числі працівники харчоблоку, проходили обов’язковий медичний огляд. Результати медогляду занесені до особистих медичних книжок. Медичні книжки зберігаються у медпункті школи. Впродовж року відстежувалося проходження працівниками школи флюорографічних обстежень. Усі педагогічні працівники та технічний персонал за результатами медогляду допущені до роботи.

Організація харчування

На протязі 2017-2018 н.р. в закладі харчувалися усі діти. Уся необхідна документація по харчоблоку в наявності: журнал бракеражу готової та сирої продукції, журнал закладки, виробничий журнал, журнал С-вітамінізації, журнал реєстрації температурного режиму холодильного обладнання, журнал виконання норм харчування. Перспективне меню завірене, в наявності картотека блюд. Закладка продуктів ведеться згідно з картотекою блюд. С-вітамінізація проводиться щоденно із реєстрацією в журналі С-вітамінізації. Щомісячно проводиться аналіз виконання норм харчування Питний режим дотримується, діти п'ють кип'ячену воду. Вартість харчування становила 60,00 грн. на день. В їдальні кожного дня вивішувалося меню, написане медсестрою та завірене директором. Холодильне та технологічне обладнання знаходиться у робочому стані. Санітарний стан харчоблоку задовільний. Продукти харчування зберігаються та використовуються згідно із санітарними нормами. Кухонний інвентар та посуд промарковані, у достатній кількості. Засаджено 0,35 га. овочів на пришкільному огороді, що забезпечує школу свіжими та консервованими овочами на вересень, жовтень.

Завдання школи

В навчально-реабілітаційному центрі виховуються діти інтелектуальними порушеннями та складними вадами розумового та фізичного розвитку. Відбувається набір до першого, другого, третього класів дітей з синдромом Дауна та дітей-аутистів, дітей з складними комбінованими порушеннями розвитку. Підготовлено до роботи 3 кімнати (з залученням 100 тис. грн. спонсорських коштів) для таких дітей. Готується кімната-консультативний пункт для дітей, батьків (із залучених спонсорських коштів). Вдало попрацювали по випуску та влаштуванню 7 випускників школи. Реінтегровано за місцем проживання 11 вихованців. Розпочинаємо ремонт по зовнішньому утепленні приміщення школи на кошти, виділені департаментом освіти і науки КОДА. В наступному навчальному році планується відкриття ще однієї сенсорної кімнати та інформаційно-ресурсного центру. В квітні-травні проведено косметичні ремонти всіх приміщень закладу, перевірено роботу всіх систем (опалювальної, водопостачальної, каналізаційної, виключно за спонсорські кошти). Школа готова до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період. Роботу школи в 2017-2018 н.р. оцінюю на «добре», багато планувалося, і все це зроблено. Заклад не має заборгованості. Спокійно, рівно працював колектив дорослих, не було негараздів в житті дітей.
Директор КЗ КОР «Трипільський навчально-реабілітаційний центр» Т.О.Корх