Корекційно-розвиткова робота

Навчально-виховна та корекційно-розвиткова робота є складовою режиму школи-інтернату, додержання якого є обов’язковим для усіх працівників. Режим роботи школи ( цілодобовий) складається з урахуванням психофізичних особливостей учнів, санітарно-гігієнічних вимог. Відповідно до Типових навчальних планів у школі-інтернаті проводиться корекціно-розвиткова робота з предметно-практичного навчання, лікувальної фізкультури, ритміки, соціально-побутового, просторового орієнтування, розвитку мовлення, слухового, зорового, дотикового сприймання, комунікативної діяльності з метою корекції первинних і вторинних відхилень у розвитку учнів, створення сприятливих умов для здобуття базової загальної середньої освіти, професійно-трудової підготовки, подальшої соціалізації учнів. Корекційні заняття, індивідуальні або групові, проводяться учителями з урахуванням особливостей розвитку учнів. Лікувально-профілактичні заходи передбачають профілактику соматичних захворювань, підтримання належного рівня психічної активності, працездатності, контроль за фізичним розвитком дітей. З цією метою медичними працівниками надається консультативна допомога педагогам і вихователям у дозуванні шкільних навантажень. Комплексне відновлювальне лікування в школі-інтернаті проводиться за методиками медико-соціальної реабілітації, рекомендованими Міністерством охорони здоров'я України, та відповідно до індивідуальних програм реабілітації дитини –інваліда (для дітей-інвалідів). У відновлювальному медикаментозному лікуванні загальної недостатності нервової системи та психічного стану учнів здійснюється раціональна психотерапія із застосуванням реабілітаційних, у т.ч. не медикаментозних методик. Медичні і педагогічні працівники під час занять та в позаурочний час здійснюють системні спостереження за дітьми. Результати динамічних медичних , психолого-педагогічних спостережень систематично обговорюються на засіданнях методичних комісій, педагогічної ради за участю шкільної психолого-медико- педагогічної комісії з метою уточнення режиму, змісту, форм і методів навчання, застосування індивідуального підходу до дитини. На основі особливостей розвитку дітей лікарі спільно з педагогічними працівниками приймають рішення щодо трудового навчання у школі-інтернаті, реальних можливостей їх працевлаштування, форм подальшого професійного навчання учнів. Медичні працівники ознайомлюють педагогічних працівників, батьків із санітарно-гігієнічним режимом школи-інтернату, клінічними проявами особливостей розвитку вихованців, здійснюють просвітницьку роботу серед вихованців з питань дотримання правил особистої гігієни, здорового способу життя. Обухівська районна лікарня забезпечує два рази на рік безоплатний медичний огляд учнів. Школа-інтернат забезпечує перевезення вихованців з числа дітей-сиріт до дитячих закладів охорони здоров'я на консультацію або госпіталізацію та повернення їх до школи-інтернату. Санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим у школі-інтернаті забезпечується оптимальним співвідношенням інтелектуального та фізичного навантаження, тривалості навчальних занять і відпочинку, здійсненням комплексу заходів з фізичного виховання та загартування дітей, організацією раціонального харчування, профілактикою травматизму, дотриманням протиепідемічних заходів, вимог техніки безпеки. Відповідальність за додержання санітарно-протиепідемічних правил і норм несуть власник, директор школи-інтернату, нагляд здійснюється установами державної санітарно-епідеміологічної служби.