Школа сприяння здоров’ю

Діти, які мають порушення розумового та фізичного розвитку, у навчальному закладі утримуються, навчаються, виховуються та отримують комплекс послуг реабілітації. У закладі розроблено власну концепцію та програму розвитку Школи сприяння здоров’ю – «Школа корекції, розвитку та здоров’я».

Головною метою Школи сприяння здоров’ю є забезпечення максимально можливого виправлення дефекту дітей, збереження та зміцнення їх здоров’я, формування навичок здорового способу життя, реабілітації та інтеграції дитини з обмеженими можливостями здоров’я у систему суспільних стосунків. Медичне обслуговування учнів (вихованців) здійснюється штатним медичним персоналом у складі лікаря, медсестер, дієтсестри, які організовують проведення лікувально-профілактичних заходів та відновлювального лікування.

Для вихованців закладу організовано п’ятиразове гаряче харчування. Основним завданням організації харчування є забезпечення дітей та підлітків продуктами харчування, що відповідають віковим фізіологічним потребам у харчових речовинах та енергії, принципам раціонального, збалансованого, здорового харчування.

Особлива увага приділяється створенню в закладі спеціального охоронного режиму дня школяра, який дозволяє зберегти бадьорість, більшу працездатність та інтерес до навчання (раціональна зміна відпочинку і праці, оптимальний руховий режим, раціональне харчування, перебування на свіжому повітрі, вільний час для занять за власним бажанням, особиста гігієна, нормальний сон) та створення умов психологічного та емоційного комфорту- зручні меблі, кімнатні рослини, живий куточок . У закладі функціонує шкільна медико-психолого-педагогічна комісія, яка проводить обстеження психічного розвитку дитини, пізнавальних її можливостей, надає рекомендації щодо навчання за індивідуальною програмою та комплектування навчальних груп з урахуванням трудових та навчальних можливостей кожного учня. Корекційно-розвивальна робота у закладі здійснюється за наступними напрямками: – корекція і розвиток пізнавальної сфери на уроках, самопідготовках, корекційно-розвиткових заняттях, заняттях гуртків та позакласних заходах; – корекція і розвиток емоційно-вольової сфери (прийоми ізотерапії, лялькотерапії, казкотерапії, музикотерапії, ігротерапії, зоотерапії, заняття в гуртках: іграшки, сучасного танцю); – корекція і розвиток фізичної сфери (уроки фізкультури, спортивні секції, позакласні заходи); – корекція і розвиток соціальної поведінки (практичні вправи на соціалізацію та адаптацію дітей до соціуму, тренінги з профілактики ризикованої поведінки «Спілкуємось та діємо»). Із метою покращення мовленнєвого розвитку дітей, для виправлення порушень звуковимови та корекції розумових здібностей дітей за результатами обстеження логопедом проводяться корекційно-розвиткові заняття з розвитку мовлення (індивідуальні та групові). Валеологічна освіта учнів здійснюється у процесі викладання предметів: «Основи здоров’я», природознавства, соціально-побутового орієнтування. На заняттях клубу «За здоровий спосіб життя» учні вчаться основним правилам здорового способу життя людини: «Раціональне харчування та здоров’я», «Правильне дихання – основа довгого життя», «Чисте повітря – здорова планета» та інші. Метою діяльності соціально-психологічної служби закладу є: соціально-психологічна корекція та соціальна реабілітація учнів, що мають вади розумового розвитку, здійснення психологічного супроводу та психологічна просвіта учасників навчально-виховного процесу. Превентивне навчання щодо формування навичок здорового способу життя проводиться з використанням ігор «Пригоди у країні Здоровляндії» (1-4 класи), щодо попередження ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки «Крок за кроком», «Володар кілець» (5-9класи). У закладі проводяться заняття щодо формування здорового способу життя» за модулями «Прояви турботу і обачливість»-7-9 класи, «Твоє життя-твій вибір»-5-9 класи, «Репродуктивне здоров’я»-7-9 класи. Під час цих занять діти здобувають уміння і навички здорового способу життя, вчаться відмовлятись від негативної поведінки. У тісному взаємозв’язку працюють практичний психолог та педагоги закладу. Учителі початкових класів запровадили прийоми ізотерапії для психокорекційної роботи з дітьми, які мають проблеми емоційного характеру в поведінці та спілкуванні. Фізичне виховання та фізичний розвиток дітей із порушенням інтелекту спрямовані на вирішення специфічних завдань: корекцію, компенсацію та попередження відхилень у фізичному розвитку в поєднанні із зміцненням здоров’я дитини шляхом запровадження здоров’язберігаючих, здоров’язміцнюючих, здоров’яформуючих технологій під час навчально-виховного процесу.