Методична робота

Структура методичної роботи

Методична проблема школи: "Індивідуалізація навчального процесу – основа розвитку умінь і навичок; формування світогляду учнів на основі загально-людських моральних цінностей, національних традицій, етики і естетики".

Постійні колективні форми методичної роботи:

 

№ п/п

Форма методичної роботи

Проблема

Вчитель, група вчителів

1

Методична рада школи

Загальне керівництво методичною роботою, вивчення та розповсюдження передового педагогічного досвіду вчителів школи, оцінка їх професійної діяльності, організація цілеспрямованої роботи з малодосвідченими спеціалістами.

1. Гломозда І.В. – голова МР

2. Корх Т.О. – директор школи

3. Белей Р.М. – заступник директора з

н/в роботи

4. Максименко Л.П. – секретар МР

5. Тартачна С.Ю. – керівник МК

6. Козуб Н.І. – керівник МК

7. Ващенко В.М. – керівник МК

8. Терпило Н.П. – керівник МК

9. Деменюк Л.А. – керівник МК

10. Строга Н.М. – керівник МК

11.Москаленко В. Г – психолог МК

2

Методична комісія вчителів початкових класів

Навчання учнів шляхом спеціально організованого навчального процесу в комплексі з індивідуальною та корекційно- розвитковою роботою; формування соціально-адаптованої особистості, розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення учнів.

1. Тартачна С.Ю. – керівник МК

2. Любименко І.О.

3. Рихтік Н.О.

4. Стрілець Л.В.

5. Чухліб О.А.

3

Методична комісія вчителів гуманітарного циклу

Досягнення такого рівня освіченості, який відповідає потенційним можливостям учнів; подолання труднощів у навчанні; поглиблена робота з корекції пізнавальної діяльності, навичок спілкування. Формування національної свідомості учнів на основі національних традицій, етики і естетики.

1. Козуб Н.І.- керівник МК

2. Ярмоленко І.Т.

3. Корх Т.О.

4. Максименко Л.П.

5. Деменюк Л.А.

6. Цибка Л.Т.

4

Методична комісія вчителів природничо-математичного циклу

Формування обсягу знань, який сприяє адаптації в навколишньому світі та відповідає можливостям учня. Створення оптимальних умов на уроках для розвитку кожної дитини. Розвиток пізнавальної активності учнів на основі індивідуалізації та диференціації навчання.

1. Ващенко В.М. – керівник МК

2. Гломозда І.В.

3. Бруснікіна Г.В.

4. Верхоляд З.Д.

5. Калита В.А.

6. Калита Г.Т.

5

Методична комісія вихователів та класних керівників

Створення найсприятливіших умов, максимально наближених до домашніх, для організації життя і розвитку дітей, оточення кожного вихованця турботою і увагою. Гармонійний розвиток особистості учня, формування емоційно-ціннісного ставлення до себе, до людей. Формування здорового способу життя.

1. Деменюк Л.А. – керівник МК

2. Всі вихователі

3. Всі класні керівники

6

Методична комісія вчителів трудового навчання фізичного та естетичного виховання

Формування компетентної особистості, здатної застосовувати знання, вміння та досвід відповідно ситуації. Формування в учнів умінь і навичок здорового способу життя. Зміцнення здоров'я та загартування учнів, сприяння підвищенню працездатності організму дитини.

Розвиток якостей дбайливих господарів. Практична робота з формування побутових та естетичних умінь і навичок. Розвиток естетичних смаків.

1.Терпило Н.П. – керівник МК

2.Окончик Л.І.

3.Цедик Р.П.

4.Прошко М.О.

5. Огньова К.С.

6.Колодзейська Н.М.

7

Шкільна психолого-медико-педагогічна комісія

Діагностико-педагогічне обстеження, профілактика, корекція, консультативна допомога всім учасникам навчально-виховного процесу.

1. Корх Т.О. – директор, голова ШМПК

2. Заостровних О.С. – лікар, заст. голови ШМПК

3.Строга Н.М. – секретар ШПМПК, вч. логопед, дефектолог

4. Гломозда І.В. – заст. дир. з НР

5. Склярова О.П. – соц. педагог

6. Москаленко В.Г. – психолог

7. Чухліб О.А. – дефектолог

8. Ісаєва З.Г.- педагог-організатор

8

Методична комісія вчителів корекційно-психологічного профілю

Здійснення комплексного підходу для розв’язання проблем кожного учня, встановлення взаємозв’язку між усіма учасниками навчально-виховного процесу: психологом, соціальним педагогом, учителем-логопедом, учнями, вихователями і батьками.

1. Строга Н.М.- керівник МК, дефектолог, вч.-логопед

2. Москаленко В.Г.-психолог

3. Склярова О.П. – соц. педагог

4. Чухліб О.А. – корекц. педагог

5. Ісаєва З.Г. – корекц. педагог

6. Колодзейська Н.М. – вч. ритміки

9

Тренінги, круглі столи, семінари, педагогічні читання

Творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології.

Всі вчителі і вихователі